Personvernpolicy for ENGO Controls for mobile enheter - ENGO Controls
Personvernpolicy for ENGO Controls
for mobile enheter

Ikrafttredelsesdato: 01.01.2022

Oppdatert: 01.01.2022

ENGO Controls og dets datterselskaper er forpliktet til å beskytte ditt personvern. Dette dokumentet beskriver våre personvernpraksiser for behandling av personopplysninger som vi behandler i forbindelse med individuell bruk av våre tjenester, produkter og tilhørende mobilapplikasjoner (samlet referert til som «Produkter»).

Hvis du ikke ønsker å oppgi profilinformasjonen din når du begynner å bruke noen av våre tjenester, kan du bruke appen uten å logge inn eller opprette en konto, og du kan fortsatt bruke visse Tuya-tjenester, som å søke og bla gjennom funksjoner. På dette tidspunktet vil vi ikke samle inn personopplysninger relatert til kontoen eller profilen din, og de innsamlede dataene vil være begrenset til de du har autorisert oss til å samle inn for å bruke ytterligere appfunksjoner og/eller smartenheter, samt relevante bruksopplysninger. Hvis tjenestene du ber om eller kjøper er basert på kontoen din, gå til registrerings-/innloggingssiden for veiledning.

· ENGO Smart mobilapp

Vi ber deg om å lese denne policyen nøye og forstå våre formål med å samle inn og behandle dine personopplysninger. Dette inkluderer hvordan vi: bruker, lagrer, deler og overfører personopplysninger. Her vil du også finne dine rettigheter til tilgang, oppdatering, sletting og beskyttelse av dine personopplysninger.

Hvis du godtar dette dokumentet ved å registrere deg med dine personopplysninger, eller hvis du begynner å bruke våre produkter og ikke uttrykkelig motsier deg innholdet i policyen, vil vi anse at du fullt ut forstår og godtar retningslinjene som er gitt her. Hvis du har spørsmål om denne policyen, nøl ikke med å kontakte oss via e-post:

engo@engocontrols.com

Definisjon

I denne personvernpolicyen betyr personopplysninger informasjon som er generert, samlet, registrert og/eller lagret elektronisk eller på annen måte, som kan brukes til å identifisere en person eller presentere deres aktiviteter, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon som vi har tilgang til om personen.

Særlig sensitive opplysninger inkluderer biometrisk informasjon, kommunikasjonslogger og -innhold, helseinformasjon, transaksjonsinformasjon og nøyaktig lokasjonsinformasjon. Når vi samler inn slike data fra deg, vil vi sende en klar melding som krever ditt samtykke før vi begynner lagringen.

Smartenheter refererer til datamaskiner solgt eller produsert av maskinvareprodusenter, utstyrt med et menneske-maskin-grensesnitt og i stand til å overføre data som kobler seg trådløst til et nettverk, inkludert: smarte hjemmeenheter, smarte transportenheter, smarte luftrensningsenheter osv.

Applikasjoner

Dette refererer til ENGO Smart mobilapplikasjonen, som gir sluttbrukere fjernkontroll av smartenheter samt muligheten til å koble seg til leverandørens IoT-plattform.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å kunne tilby deg våre tjenester, vil vi be deg om å oppgi nødvendige personopplysninger som kreves for å levere disse tjenestene. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, kan vi være ute av stand til å levere våre produkter eller tjenester til deg.

1. Informasjon du gir oss frivillig

Når du registrerer en konto hos oss, kan vi lagre ditt navn og kontaktinformasjon, som e-postadresse, telefonnummer, brukernavn og innloggingsdetaljer. Under din interaksjon med våre produkter

 kan vi videre lagre ditt kallenavn, profilbilde, landskode, språkpreferanser eller tidszoneinformasjon på kontoen din.

Hvis du autoriserer innlogging til appen via en tredjepartskonto, vil vi motta informasjon om kontoen din fra den tredjeparten (som portrett, kallenavn, region, kjønn osv.), som kan være knyttet til din ENGO Smart appkonto for rask innlogging. Vi vil sikre overholdelse av gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter, samt avtaler, retningslinjer eller dokumentasjon avtalt med slik tredjepart med hensyn til deling av personopplysninger under behandlingen.

· Tilbakemelding: Når du bruker tilbakemeldings- og forslagsfunksjonene i våre produkter, vil vi lagre din e-postadresse, mobiltelefonnummer og innholdet i tilbakemeldingen for å løse dine problemer og enhetsfeil i tide.

· Informasjon basert på ytterligere funksjoner: For å tilby deg mer praktiske og høykvalitetstjenester med optimaliserte brukeropplevelser, kan vi samle inn og bruke bestemte opplysninger hvis du samtykker til å bruke ytterligere funksjoner i appen. Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir slike opplysninger, kan du fortsatt bruke grunnleggende tjenester i appen og tilkoblede smartenheter, men noen ytterligere funksjoner kan være utilgjengelige. Disse ytterligere funksjonene kan inkludere:

1) Ytterligere funksjoner basert på lokasjonsinformasjon:

Når du aktiverer lokasjonsbaserte funksjoner gjennom enhetens tillatelsesinnstillinger, vil vi samle inn og behandle informasjon om din lokasjon for å muliggjøre funksjoner som paring med dine smartenheter. I tillegg kan vi samle inn informasjon om din nøyaktige eller unøyaktige geografiske posisjon i sanntid mens du bruker visse smartenheter eller tjenester, som automatisert rengjøring og værtjenester.

Basert på ditt samtykke, etter aktivering av geofence-funksjonen, vil informasjon om din lokasjon bli generert og delt med Google Maps-tjenester. Vær oppmerksom på at Google anvender passende databeskyttelsestiltak, som kan finnes i Googles databeskyttelsesvilkår for mer informasjon: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan avvise slik bruk av lokasjonsinformasjon ved å administrere tillatelsesinnstillingene i tjenestene. Deretter vil vi slutte å samle inn og bruke informasjon om din lokasjon.

2) Ytterligere tjenester basert på kameraet:

Du kan bruke kameraet til å skanne en kode ved å aktivere kameratillatelsen for å pare med en smart enhet, ta opp video osv. Husk at selv om du gir ditt samtykke til å aktivere kameratillatelsen, vil vi bare hente informasjon når du aktivt bruker kameraet for å skanne koder, ta opp video osv.

3) Ytterligere tjenester for tilgang og opplasting av bilder/videoer basert på fotoalbum (fotobibliotek/videobibliotek):

Du kan bruke denne funksjonen for å laste opp dine bilder/bilder/videoer etter å ha aktivert tillatelser for fotoalbum for å utføre funksjoner som å endre avatar, rapportere enhetsbruksproblemer ved å levere fotografisk bevis osv. Mens du bruker bilder og andre funksjoner, vil vi ikke gjenkjenne disse opplysningene; men når du rapporterer et enhetsbruksproblem, kan vi bruke bildene/bildene du har lastet opp for å lokalisere problemet ditt.

4) Ytterligere tjenester relatert til mikrofonbruk:

Du kan bruke mikrofonen for å sende taleinformasjon etter å ha aktivert mikrofontillatelser, som å ta opp videoer, vekke

 taleassistenten osv. For disse funksjonene vil vi samle inn taleinformasjon for å gjenkjenne kommandoen din. Vær oppmerksom på at selv om du gir ditt samtykke til å aktivere mikrofontillatelser, vil vi bare hente taleinformasjon gjennom mikrofonen når du frivillig aktiverer mikrofonen i appen.

5) Ytterligere tjenester basert på lagringstillatelser:

Formålet er å sikre stabil drift av appen ved å bruke lagringstillatelser. Etter å ha gitt eller angitt ditt samtykke til lesing/skriving i enhetens minne, vil vi få tilgang til bilder, filer, krasjloggopplysninger og andre nødvendige opplysninger fra enhetens minne for å gi deg funksjoner som informasjonspublikasjoner eller registrering av krasjloggopplysninger lokalt.

Husk at hvis du aktiverer en tillatelse, gir du oss tillatelse til å samle inn og bruke relevante personopplysninger for å levere relevante tjenester. Når du deaktiverer en tillatelse, vil vi betrakte det som en tilbaketrekking av tillatelsen, og vi vil ikke lenger samle inn personopplysninger basert på relevante tillatelser, og de relaterte funksjonene kan bli deaktivert. Imidlertid vil din beslutning om å deaktivere en tillatelse ikke påvirke tidligere innsamling og bruk av informasjon basert på ditt samtykke.

2. Informasjon vi automatisk samler inn

· Enhetsinformasjon: Når du samhandler med vårt produkt, samler vi automatisk inn informasjon om enheten din, som MAC-adressen til enhetene dine, IP-adresse, trådløs tilkoblingsinformasjon, type og versjon av operativsystemet, applikasjonsversjonsnummer, push-notifikasjonsidentifikator, loggfiler og mobilnettverksinformasjon.

· Bruksdata: Under din samhandling med våre tjenester samler vi automatisk inn bruksdata relatert til besøk, klikk, nedlastinger, sendte/mottatte meldinger og andre måter å bruke våre tjenester på.

· Aktivitetsloggopplysninger: Under bruk av vår app kan en aktivitetslogg bli sendt.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å identifisere en bestemt person basert på enhetsinformasjon eller aktivitetsloggopplysninger. Hvis slike ikke-personlige opplysninger imidlertid kombineres med annen informasjon for å identifisere en bestemt person, vil slike ikke-personlige opplysninger bli behandlet som personopplysninger. Med mindre vi har oppnådd ditt samtykke, eller med mindre databeskyttelseslover og -forskrifter bestemmer noe annet, vil vi anonymisere og filtrere slike ikke-personlige opplysninger.

· Lokale opplysninger: Når du aktiverer lokasjonsbaserte funksjoner gjennom enhetens tillatelsesinnstillinger, vil vi samle inn og behandle informasjon om din lokasjon for å muliggjøre visse funksjoner, som paring med dine smartenheter. I tillegg kan vi samle inn informasjon om din nøyaktige eller unøyaktige geografiske posisjon i sanntid mens du bruker våre spesifikke produkter eller tjenester, som for eksempel E10W230WIFI-regulatoren.

Basert på ditt samtykke, etter aktivering av geofence-funksjonen i appen, vil informasjon om din lokasjon bli generert og delt med Google Maps-tjenester. Vær oppmerksom på at Google anvender passende databeskyttelsestiltak, som kan finnes i Googles databeskyttelsesvilkår (for mer informasjon: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/). Du kan avvise slik bruk av lokasjonsinformasjon ved å administrere tillatelsesinnstillingene i appen. Etter avvisning vil vi slutte å samle inn og bruke informasjon om din lokasjon.

3. Informasjon om smartenheter:

·

 Grunnleggende informasjon om smartenheter: Når du kobler dine smartenheter til våre tjenester, kan vi samle inn grunnleggende informasjon om dine smartenheter, som enhetsnavn, enhetsidentifikator, online status, aktiveringstid, firmwareversjon og oppdateringsinformasjon.

· Informasjon rapportert av smartenheter: Avhengig av de forskjellige smartenheter du velger å koble til våre tjenester, kan vi samle inn forskjellige opplysninger som de rapporterer.

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi kan behandle informasjon om deg på følgende måter:

· Vi leverer tjenester: Vi behandler dine kontodata og profilinformasjon, enhetsinformasjon, bruksdata, lokasjonsinformasjon og informasjon relatert til smartenheter for å levere deg våre produkter og tjenester som du har bedt om eller kjøpt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er inngåelse av en kontrakt med deg, i samsvar med våre bruksvilkår.

· Vi forbedrer våre tjenester: Vi behandler informasjon om enheten din, bruksdata, lokasjonsinformasjon og informasjon relatert til smartenheter for å levere funksjoner og sikkerhet i våre produkter, utvikle og forbedre våre tjenester, analysere ytelsen til våre operasjoner og forebygge og spore uærlig eller upassende bruk. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er inngåelse av en kontrakt med deg, i samsvar med våre bruksvilkår.

· Ikke-markedsføringskommunikasjon: Vi behandler dine personopplysninger for å sende deg viktig informasjon relatert til tjenester, endringer i våre vilkår, retningslinjer og/eller annen administrativ informasjon. Samtidig vil vi også sende deg varsler relatert til de tjenestene du har kjøpt, som varslingstjenester. Du kan sjekke varslingen i appen for å administrere denne kommunikasjonen. Hvis du bestemmer deg for ikke å aktivere varsler, vil vi ikke lenger behandle dine data for dette formålet. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er inngåelse av en kontrakt med deg, i samsvar med våre bruksvilkår.

· Markedsføringskommunikasjon: Vi kan behandle dine personopplysninger for å levere deg markedsføringsmaterialer og kampanjer i tjenestene. I så fall vil hver melding vi sender deg inneholde instruksjoner som lar deg avstå fra å motta fremtidige meldinger av denne typen. Hvis du ikke samtykker i at Tuya sender deg markedsføringsmeldinger, kan du avstå ved å gå inn i appen eller endre dine preferanser i appens personverninnstillinger. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke.

· Personalisering: Vi kan behandle data relatert til din konto og profil, bruksdata, enhetsinformasjon for å tilpasse produktets design og levere deg tjenester tilpasset deg, som å anbefale og vise informasjon og annonser relatert til produkter tilpasset deg og invitere deg til å delta i undersøkelser relatert til bruk av tjenester. Hvis du ikke tillater oss å behandle dine personopplysninger for personalisering, kan du avstå ved å gå inn i appen eller endre dine preferanser i appens personverninnstillinger. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke.

· Overholdelse av loven: Vi kan behandle dine personopplysninger hvis vi mener det er nødvendig eller passende: (a) for å overholde gjeldende lover og forskrifter; (b) for å overholde juridisk prosess; (c) for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter (d) for å håndheve våre vilkår; (e) for å beskytte våre operasjoner, virksomhet og systemer; (f) for å beskytte

 våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller andre brukere, inkludert deg; og (g) for å gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skaden vi kan lide;.

I tilfelle formålene med behandlingen av dine personopplysninger endres, vil vi informere deg om en slik endring via e-post og/eller et eksplisitt varsel på vår nettside, med valg relatert til dine personopplysninger.

Hvem deler vi personopplysninger med?

I ENGO Controls deler vi kun personopplysninger på den måten vi har informert deg om. Vi kan dele dine personopplysninger med følgende mottakere:

· Våre eksterne tjenesteleverandører som utfører bestemte forretningsfunksjoner for oss, som hosting av nettsider, dataanalyse, behandling av betalings- og kredittkort, levering av infrastruktur, IT-tjenester, kundeservice, e-post- og postsendingstjenester og andre lignende tjenester som gjør det mulig for dem å tilby oss tjenester.

· Våre kunder og andre forretningspartnere som direkte eller indirekte leverer deg dine smartenheter og/eller nettverk og systemer gjennom hvilke du får tilgang til og bruker våre nettsteder og tjenester.

· Et tilknyttet selskap eller en annen tredjepart i tilfelle omorganisering, fusjon, salg, overføring, overdragelse eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende). I slike tilfeller vil du bli varslet via e-post og/eller en synlig varsling på vår nettside om eventuelle endringer i eierskap, nye uforenlige bruksmåter for dine personopplysninger og dine valgmuligheter angående dine personopplysninger.

· Hvis vi mener det er nødvendig eller passende: (a) for å overholde gjeldende lover og forskrifter; (b) for å overholde juridisk prosess; (c) for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, inkludert offentlige og statlige myndigheter utenfor ditt bostedsland; (d) for å håndheve våre vilkår; (e) for å beskytte våre operasjoner, virksomhet og systemer; (f) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller andre brukere, inkludert deg; og (g) for å gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skaden vi kan lide.

· Datterselskaper eller tilknyttede selskaper innenfor vår bedriftsfamilie med formål å drive regelmessig forretningsdrift.

Bortsett fra de tredjepartene beskrevet ovenfor, vil andre tilfeller kun skje med ditt samtykke.

Internasjonal overføring av innsamlede opplysninger

ENGO Controls vil overholde gjeldende krav til datalokalisering i relevante jurisdiksjoner med hensyn til datalagring. For å lette vår virksomhet, kan vi overføre, lagre og behandle dine personopplysninger i jurisdiksjoner som er forskjellige fra der du bor. Lovgivningen i disse landene kan variere fra lovgivningen i ditt bostedsland. Når vi gjør dette, vil vi sikre et passende beskyttelsesnivå for opplysningene ved å anvende minst en av følgende tilnærminger:

Avtale basert på EU-godkjente standard kontraktsklausuler i henhold til artikkel 46. For mer informasjon, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

H

vis du ønsker mer informasjon om de sikkerhetstiltakene vi anvender, kan du kontakte oss direkte, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

Dine rettigheter angående dine personopplysninger

Vi respekterer dine rettigheter og kontroll over dine personopplysninger. Du kan utøve noen av de nedenstående rettighetene når som helst.

Vi vil forsøke å svare innen 30 dager helt gratis. Hvis du bestemmer deg for å sende oss en e-post (engo@engocontrols.com), vennligst forklar i din forespørsel hvilke opplysninger du ønsker å endre, om du ønsker å slette dine personopplysninger fra vår database, eller på annen måte informere oss om hvilke begrensninger du ønsker å pålegge bruken av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at av sikkerhetshensyn kan vi be deg om å verifisere din identitet før vi tar ytterligere skritt i forhold til din forespørsel.

Du kan:

· Be om tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg;

· Be om rettelse av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg;

· Be om sletting av dine personopplysninger;

· Be om begrensning, midlertidig eller permanent, av behandlingen av noen eller alle dine personopplysninger;

· Be om overføring av personopplysninger til deg eller en tredjepart, i tilfeller hvor vi behandler data basert på ditt samtykke eller en kontrakt med deg, og vår behandling er automatisert;

· Trekke tilbake eller motsette deg vår bruk av dine personopplysninger, hvis vår bruk er basert på ditt samtykke eller våre legitime interesser.

· Trekke tilbake samtykke: Vi vil utøve din rett til personvern ved å trekke tilbake ditt samtykke gjennom følgende trinn:

1) I tilfelle av personverntillatelser oppnådd gjennom enhetens systeminnstillinger, kan samtykke trekkes tilbake ved å endre enhetstillatelsene, inkludert lokasjon, kamera, fotoalbum (fotobibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-innstillinger, varsler og andre relaterte funksjoner;

2) I markedsføringskommunikasjon, som du har samtykket til, vil informasjonen sendt til deg inneholde instruksjoner som lar deg trekke tilbake ditt samtykke i samsvar med «avmeld abonnement»-metoden beskrevet i informasjonen;

3) Koble fra smartenheten gjennom appen, og opplysningene relatert til den vil ikke bli samlet inn;

Når du trekker tilbake ditt samtykke eller tillatelse, kan vi være ute av stand til å levere deg relevante produkter eller tjenester. Imidlertid vil tilbaketrekking av samtykke eller tillatelse ikke påvirke behandlingen av personopplysninger basert på samtykke før dets tilbaketrekking.

Sikkerhet

Vi anvender rimelige kommersielle sikkerhetstiltak, fysiske, administrative og tekniske, for å opprettholde integriteten og sikkerheten til dine personopplysninger. ENGO Controls implementerer ulike sikkerhetsstrategier for effektivt å sikre datasikkerheten for bruker og enhet. Når det gjelder enhetstilgang, forbeholder ENGO Controls seg algoritmene som brukes for å sikre dataisolering, tilgangsautentisering, søknad om autorisasjon. Når det gjelder datakommunikasjon, støttes kommunikasjon ved bruk av sikkerhetsalgoritmer og krypteringsprotokoller for overføring samt kryptering av informasjon på kommersielt nivå basert på dynamiske nøkler. Når det gjelder databehandling, anvendes streng filtrering og validering av data samt full dataloggrevisjon. Når det gjelder datalagring, vil alle sensitive brukeropplysninger bli s

ikkert kryptert for lagring. Hvis du har grunn til å tro at din interaksjon med oss ikke lenger er sikker (for eksempel, hvis du mener at sikkerheten til en konto du måtte ha hos oss, har blitt kompromittert), kan du umiddelbart varsle oss om problemet ved å sende en e-post til engo@engocontrols.com

Datalagring

Vi behandler dine personopplysninger for den minimale perioden som er nødvendig for formålene spesifisert i denne personvernpolicyen, med mindre en spesifikk juridisk krav krever at vi oppbevarer dataene for en lengre lagringsperiode. Den passende lagringsperioden bestemmes basert på mengden, naturen og sensitiviteten til dine personopplysninger, og etter lagringsperiodens utløp vil vi slette dine personopplysninger. Hvis vi ikke er i stand til å gjøre dette av tekniske årsaker, vil vi treffe passende tiltak for å forhindre ytterligere slik bruk av dine personopplysninger.

Barns personvern

Beskyttelse av små barns personvern er spesielt viktig for oss. Tjenestene er ikke rettet mot personer under tretten (13) år (eller i en annen alder spesifisert av gjeldende lov i ditt land/region av bosted) og ber disse personene om ikke å gi oss noen personopplysninger. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under tretten (13) år, med mindre vi først har innhentet samtykke fra barnets forelder eller verge. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra personer under tretten (13) år uten samtykke fra barnets forelder eller verge, vil vi ta skritt for å slette disse opplysningene.

Endringer i denne personvernpolicyen

Vi kan oppdatere denne personvernpolicyen for å reflektere endringer i våre informasjonspraksiser. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle deg via e-post (til e-postadressen knyttet til kontoen din) eller via en melding i mobilapplikasjonene før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til regelmessig å gjennomgå denne siden for å få de nyeste opplysningene om våre personvernpraksiser.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om våre praksiser eller denne personvernpolicyen, kan du kontakte oss på følgende måte:

Postadresse:

ENGO CONTROLS S.C.

Rolna 4

43-262 Kobielice

Polen

E-post: engo@engocontrols.com