EPC12HW - ENGO

PC

EPC12HW
Kontroler pumpe za sisteme Centralnog Grejanja i Grejanja Tople Vode

Kontroler se aktivira kada temperatura kotla dostigne podešenu temperaturu aktiviranja pumpe centralnog grejanja. Pumpa grejanja tople vode radi na principu temperaturne razlike. Pumpa tople vode se aktivira kada temperatura kotla dostigne temperaturu rezervoara prema histerezi podešenoj od strane korisnika. Pumpa tople vode radi sve dok se temperatura kotla i rezervoara ne izjednače ili dok se ne dostigne zadata temperatura rezervoara.

TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE

Napajanje

230V AC 50Hz

Maksimalno operećenje CG

3(1) A

Maksimalno operećenje GTV

3(1) A

Opseg merenja temperature

0 – 99°C

Podesivi temperaturni opseg CG

5 – 80°C

Podesivi temperaturni opseg GTV

20 – 80°C

Temperaturna izdržljivost senzora

-10 – 120°C

Dužina senzora CG

1,5m

Dužina senzora GTV

3m

Dimenzije

155x70x39 mm

NAJVAŽNIJE
OSOBINE

plug &play - engo

Plug &Play

funkcija “protiv zaustavljanja” pumpe - engo

Funkcija “protiv zaustavljanja” pumpe

ručni režim - engo

Ručni režim

zvučni alarm - engo

Zvučni alarm

zaštita od smrzavanja - engo

Zaštita od smrzavanja

funkcija prioriteta ptv - engo

Funkcija prioriteta PTV

letnji režim - engo

Letnji režim

Naši uređaji komuniciraju

PREUZMITE
APLIKACIJU

Preuzmite aplikaciju

SRODNI
PROIZVODI

ERM12A
Relejni Modul 12A
EPC11
Kontroler pumpe za sistem Centralnog Grejanja
EPC11W
Kontroler pumpe za Sisteme Centralnog Grejanja ili Grejanja Tople Vode

OBRAZAC
KONTAKT

    NAPIŠITE NAM