Integritetspolicy för ENGO Controls för mobila enheter - ENGO Controls
Integritetspolicy för ENGO Controls
för mobila enheter 

Ikraftträdandedatum: 01.01.2022

Uppdaterad: 01.01.2022

ENGO Controls och dess dotterbolag är åtagit sig att skydda din integritet. Detta dokument beskriver våra praxis för skydd av privatlivet för personuppgifter som vi bearbetar i samband med individuell användning av våra tjänster, produkter och relaterade mobilapplikationer (sammanfattat – ”Produkter”).

Om du inte vill ange din profilinformation när du börjar använda någon av våra tjänster, kan du använda appen utan att logga in eller skapa ett konto, och du kan fortfarande använda vissa Tuya-tjänster, såsom att söka och bläddra i alla funktioner. Vid denna tidpunkt kommer vi inte att samla in personuppgifter relaterade till kontot eller profilen, och de insamlade uppgifterna kommer att begränsas till dem som du har gett oss tillstånd att samla in för att använda ytterligare appfunktioner och/eller smarta enheter, samt relevanta användningsuppgifter. Om tjänsterna du begär eller köper är baserade på ditt konto, gå till registrerings-/inloggningssidan för vägledning.

· ENGO Smart mobilapp

Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna policy och förstå våra syften med att samla in och bearbeta dina personuppgifter. Detta inkluderar hur vi: använder, lagrar, delar och överför personuppgifter. Här hittar du också dina rättigheter till tillgång, uppdatering, radering och skydd av dina personuppgifter.

Om du accepterar detta dokument genom att registrera dig med dina personuppgifter, eller om du börjar använda våra produkter och inte uttryckligen motsätter dig innehållet i policyn, kommer vi att anse att du fullt ut förstår och godkänner de policyer som anges här. Om du har några frågor om denna policy, tveka inte att kontakta oss via e-post:

engo@engocontrols.com

Definition

I denna integritetspolicy betyder personuppgifter information som genereras, samlas in, registreras och/eller lagras, elektroniskt eller på annat sätt, som kan användas för att identifiera en person eller presentera deras aktiviteter, antingen på egen hand eller tillsammans med annan information som vi har tillgång till om personen.

Särskilt känsliga uppgifter inkluderar biometrisk information, kommunikationsloggar och innehåll, hälsoinformation, transaktionsinformation och exakt platsinformation. När vi samlar in dessa uppgifter från dig, kommer vi att skicka en tydlig notis som kräver ditt samtycke innan vi börjar lagra dem.

Smarta enheter refererar till datormaskiner som säljs eller produceras av hårdvarutillverkare, utrustade med ett människa-maskin-gränssnitt och kapabla att överföra data som ansluter trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hemenheter, smarta transportenheter, smarta luftrenare etc.

Applikationer

Detta refererar till ENGO Smart mobilapplikationen, som ger slutanvändare fjärrkontroll över smarta enheter samt möjligheten att ansluta till leverantörens IoT-plattform.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster kommer vi att be dig att tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att leverera dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan vi inte leverera våra produkter eller tjänster till dig.

1. Information som du frivilligt tillhandahåller oss

När du registrerar ett konto hos oss kan vi lagra ditt namn och kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, användarnamn och inloggningsuppgifter. Under din interaktion

 med våra produkter kan vi ytterligare lagra ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkpreferenser eller tidszonsinformation på ditt konto.

Om du godkänner inloggning till appen via ett tredjepartskonto kommer vi att få information om ditt konto från den tredje parten (såsom porträtt, smeknamn, region, kön etc.), som kan kopplas till ditt ENGO Smart appkonto för snabb inloggning. Vi kommer att säkerställa efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, samt avtal, policyer eller dokumentation överenskommet med sådan tredje part vad gäller delning av personuppgifter under bearbetningen.

· Återkoppling: När du använder feedback- och förslagsfunktionerna i våra produkter, kommer vi att lagra din e-postadress, mobiltelefonnummer och innehållet i din återkoppling för att i tid lösa dina problem och enhetsfel.

· Information baserad på ytterligare funktioner: För att erbjuda dig mer bekväma och högkvalitativa tjänster med optimerade användarupplevelser, kan vi samla in och använda viss information om du ger ditt samtycke till att använda ytterligare funktioner i appen. Observera att om du inte tillhandahåller sådan information, kan du fortfarande använda grundläggande tjänster i appen och anslutna smarta enheter, men vissa ytterligare funktioner kanske inte är tillgängliga. Dessa ytterligare funktioner kan inkludera:

1) Ytterligare funktioner baserade på platsinformation:

När du aktiverar platsbaserade funktioner genom enhetens behörighetsinställningar, kommer vi att samla in och bearbeta information om din plats för att möjliggöra funktioner som att para ihop med dina smarta enheter. Dessutom kan vi samla in information om din exakta eller ungefärliga geografiska position i realtid när du använder vissa smarta enheter eller tjänster, såsom automatiserad städning och väderrelaterade tjänster.

Baserat på ditt samtycke, efter aktivering av geofence-funktionen, kommer information om din plats att genereras och delas med Google Maps-tjänster. Observera att Google använder lämpliga dataskyddsåtgärder, som kan hittas i Googles dataskyddsvillkor för mer information: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan avstå från sådan användning av platsinformation genom att hantera behörighetsinställningarna i tjänsterna. Därefter kommer vi att sluta samla in och använda information om din plats.

2) Ytterligare tjänster baserade på kameran:

Du kan använda kameran för att skanna en kod genom att aktivera kameratillståndet för att para ihop med en smart enhet, spela in video etc. Kom ihåg att även om du ger ditt samtycke till att aktivera kameratillståndet, kommer vi endast att hämta information när du aktivt använder kameran för att skanna koder, spela in video etc.

3) Ytterligare tjänster för tillgång och uppladdning av bilder/videor baserade på fotoalbum (fotobibliotek/videobibliotek):

Du kan använda denna funktion för att ladda upp dina foton/bilder/videor efter att ha aktiverat tillstånd för fotoalbum för att utföra funktioner som att ändra avatar, rapportera problem med enhetsanvändning genom att tillhandahålla fotografiskt bevis etc. Medan du använder foton och andra funktioner kommer vi inte att känna igen dessa uppgifter; men när du rapporterar ett problem med enhetsanvändning, kan vi använda de foton/bilder som du har laddat upp för att lokalisera ditt problem.

4) Ytterligare tjänster relaterade till mikrofonanvändning:

Du kan använda mikrofonen för att skicka talinformation efter att ha aktiverat

 mikrofontillstånd, såsom att spela in videor, väcka talassistenten etc. För dessa funktioner kommer vi att samla in talinformation för att känna igen ditt kommando. Observera att även om du ger ditt samtycke till att aktivera mikrofontillståndet, kommer vi endast att hämta talinformation genom mikrofonen när du frivilligt aktiverar mikrofonen i appen.

5) Ytterligare tjänster baserade på lagringstillstånd:

Syftet är att säkerställa stabil drift av appen genom att använda lagringstillstånd. Efter att ha gett eller angivit ditt samtycke till läsning/skrivning i enhetens minne, kommer vi att få tillgång till foton, filer, kraschlogginformation och andra nödvändiga uppgifter från enhetens minne för att tillhandahålla dig funktioner såsom informationspublikationer eller registrering av kraschlogginformation lokalt.

Kom ihåg att om du aktiverar ett tillstånd ger du oss tillstånd att samla in och använda relevanta personuppgifter för att tillhandahålla relevanta tjänster. När du inaktiverar ett tillstånd kommer vi att betrakta det som en återkallelse av tillståndet, och vi kommer inte längre att samla in personuppgifter baserat på relevanta tillstånd, och de relaterade funktionerna kan bli inaktiverade. Din beslutning att inaktivera ett tillstånd kommer dock inte att påverka tidigare insamling och användning av information baserat på ditt samtycke.

2. Information vi automatiskt samlar in

· Enhetsinformation: När du interagerar med vår produkt samlar vi automatiskt in information om din enhet, såsom MAC-adressen på dina enheter, IP-adress, trådlös anslutningsinformation, typ och version av operativsystemet, applikationsversionsnummer, push-notifikationsidentifierare, loggfiler och mobilnätverksinformation.

· Användningsdata: Under din interaktion med våra tjänster samlar vi automatiskt in användningsdata relaterade till besök, klick, nedladdningar, skickade/mottagna meddelanden och andra sätt att använda våra tjänster på.

· Aktivitetslogguppgifter: Under användning av vår app kan en aktivitetslogg skickas.

Observera att det inte är möjligt att identifiera en specifik person baserat på enhetsinformation eller aktivitetslogguppgifter. Om sådana icke-personliga uppgifter dock kombineras med annan information för att identifiera en specifik person, kommer sådana icke-personliga uppgifter att behandlas som personuppgifter. Om vi inte har erhållit ditt samtycke, eller om dataskyddslagar och förordningar bestämmer annat, kommer vi att anonymisera och filtrera bort sådana icke-personliga uppgifter.

· Lokala uppgifter: När du aktiverar platsbaserade funktioner genom enhetens tillståndsinställningar kommer vi att samla in och bearbeta information om din plats för att möjliggöra vissa funktioner, såsom att para ihop med dina smarta enheter. Dessutom kan vi samla in information om din exakta eller ungefärliga geografiska position i realtid när du använder våra specifika produkter eller tjänster, som till exempel E10W230WIFI-regulatorn.

Baserat på ditt samtycke, efter aktivering av geofence-funktionen i appen, kommer information om din plats att genereras och delas med Google Maps-tjänster. Observera att Google använder lämpliga dataskyddsåtgärder, som kan hittas i Googles dataskyddsvillkor (för mer information: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/). Du kan avstå från sådan användning av platsinformation genom att hantera tillståndsinställningarna i appen. Efter avstående kommer vi att sluta samla in och använda information om din plats.

3. Information om smarta enheter:

· Grundläggande information om smarta enheter: När du koppl

ar dina smarta enheter till våra tjänster kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter, såsom enhetsnamn, enhetsidentifierare, online-status, aktiveringstid, firmwareversion och uppdateringsinformation.

· Information rapporterad av smarta enheter: Beroende på de olika smarta enheter du väljer att koppla till våra tjänster, kan vi samla in olika uppgifter som de rapporterar.

Syften och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi kan behandla information om dig på följande sätt:

· Vi tillhandahåller tjänster: Vi behandlar dina kontouppgifter och profilinformation, enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och information relaterad till smarta enheter för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster som du har begärt eller köpt. Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av ett avtal med dig, i enlighet med våra användarvillkor.

· Vi förbättrar våra tjänster: Vi behandlar information om din enhet, användningsdata, platsinformation och information relaterad till smarta enheter för att tillhandahålla funktioner och säkerhet i våra produkter, utveckla och förbättra våra tjänster, analysera prestandan för våra operationer och förebygga och spåra oärlig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av ett avtal med dig, i enlighet med våra användarvillkor.

· Icke-marknadsföringskommunikation: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig viktig information relaterad till tjänster, ändringar i våra villkor, policys och/eller annan administrativ information. Samtidigt kommer vi också att skicka dig meddelanden relaterade till de tjänster du har köpt, såsom varningstjänster. Du kan kontrollera meddelandet i appen för att hantera denna kommunikation. Om du bestämmer dig för att inte aktivera meddelandefunktionen, kommer vi inte längre att behandla dina data för detta ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av ett avtal med dig, i enlighet med våra användarvillkor.

· Marknadsföringskommunikation: Vi kan behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig med marknadsföringsmaterial och kampanjer i tjänsterna. I så fall kommer varje meddelande vi skickar dig att innehålla instruktioner som gör det möjligt för dig att avstå från att ta emot framtida meddelanden av denna typ. Om du inte samtycker till att Tuya skickar dig marknadsföringsmeddelanden, kan du avstå genom att gå in i appen eller ändra dina preferenser i appens integritetsinställningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

· Personalisering: Vi kan behandla data relaterade till ditt konto och profil, användningsdata, enhetsinformation för att anpassa produktens design och tillhandahålla dig tjänster anpassade till dig, såsom att rekommendera och visa information och annonser relaterade till produkter anpassade till dig och inbjuda dig att delta i undersökningar relaterade till användning av tjänster. Om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter för personalisering, kan du avstå genom att gå in i appen eller ändra dina preferenser i appens integritetsinställningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

· Laglydnad: Vi kan behandla dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) för att följa rättsliga processer; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (d) för att verkställa våra villkor; (

e) för att skydda våra operationer, verksamhet och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller andra användare, inklusive dig; och (g) för att möjliggöra för oss att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa den skada vi kan lida;.

I händelse av att syftena med behandlingen av dina personuppgifter ändras, kommer vi att informera dig om en sådan ändring via e-post och/eller ett uttryckligt meddelande på vår webbplats, med val relaterade till dina personuppgifter.

Vem delar vi personuppgifter med?

I ENGO Controls delar vi endast personuppgifter på det sätt vi har meddelat dig om. Vi kan dela dina personuppgifter med följande mottagare:

· Våra externa tjänsteleverantörer som utför vissa affärsfunktioner åt oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalnings- och kreditkortsbearbetning, infrastrukturleverans, IT-tjänster, kundservice, e-post- och posttjänster och andra liknande tjänster som gör det möjligt för dem att tillhandahålla oss tjänster.

· Våra kunder och andra affärspartners som direkt eller indirekt tillhandahåller dig dina smarta enheter och/eller nätverk och system genom vilka du får tillgång till och använder våra webbplatser och tjänster.

· Ett associerat företag eller en annan tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, överföring, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande). I sådana fall kommer du att bli informerad via e-post och/eller en synlig notis på vår webbplats om eventuella ändringar i ägande, nya oförenliga användningar av dina personuppgifter och dina valmöjligheter avseende dina personuppgifter.

· Om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) för att följa rättsliga processer; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland; (d) för att verkställa våra villkor; (e) för att skydda våra operationer, verksamhet och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller andra användare, inklusive dig; och (g) för att möjliggöra för oss att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa den skada vi kan lida.

· Dotterbolag eller associerade bolag inom vår företagsgrupp för att bedriva regelbunden affärsverksamhet.

Förutom de tredje parter som beskrivs ovan, kommer andra fall endast att ske med ditt samtycke.

Internationell överföring av insamlade uppgifter

ENGO Controls kommer att följa tillämpliga krav på datalokalisering i relevanta jurisdiktioner med avseende på datalagring. För att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och bearbeta dina personuppgifter i jurisdiktioner som är olika från där du bor. Lagstiftningen i dessa länder kan skilja sig från lagstiftningen i ditt bosättningsland. När vi gör detta kommer vi att säkerställa en lämplig skyddsnivå för informationen genom att tillämpa minst en av följande metoder:

Avtal baserat på EU-godkända standardavtalsklausuler enligt artikel 46. För mer information, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-pro

tection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Om du vill ha mer information om de säkerhetsåtgärder vi tillämpar, kan du kontakta oss direkt, som beskrivet i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter och kontrollen över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter när som helst.

Vi kommer att försöka svara inom 30 dagar helt gratis. Om du bestämmer dig för att skicka oss ett e-postmeddelande (engo@engocontrols.com), förklara i din begäran vilka uppgifter du vill ändra, om du vill ta bort dina personuppgifter från vår databas, eller på annat sätt informera oss om vilka begränsningar du vill lägga på användningen av dina personuppgifter. Observera att av säkerhetsskäl kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi vidtar ytterligare åtgärder med avseende på din begäran.

Du kan:

· Begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig;

· Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig;

· Begära radering av dina personuppgifter;

· Begära begränsning, tillfällig eller permanent, av behandlingen av några eller alla dina personuppgifter;

· Begära överföring av personuppgifter till dig eller en tredje part, i fall där vi behandlar data baserat på ditt samtycke eller ett avtal med dig, och vår behandling är automatiserad;

· Återkalla eller invända mot vår användning av dina personuppgifter, om vår användning är baserad på ditt samtycke eller våra legitima intressen.

· Återkalla samtycke: Vi kommer att utöva din rätt till integritet genom att återkalla ditt samtycke genom följande steg:

1) I fall av integritetstillstånd som erhållits genom enhetens systeminställningar, kan samtycke återkallas genom att ändra enhetstillstånden, inklusive plats, kamera, fotoalbum (fotobibliotek/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-inställningar, notifikationer och andra relaterade funktioner;

2) I marknadsföringsmeddelanden som du har samtyckt till, kommer informationen som skickas till dig att innehålla instruktioner som gör det möjligt för dig att återkalla ditt samtycke i enlighet med metoden ”avsluta prenumeration” som beskrivs i informationen;

3) Koppla bort den smarta enheten genom appen, och informationen relaterad till den kommer inte att samlas in;

När du återkallar ditt samtycke eller tillstånd, kan vi vara oförmögna att tillhandahålla dig relevanta produkter eller tjänster. Återkallande av samtycke eller tillstånd kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter baserat på samtycke före dess återkallande.

Säkerhet

Vi tillämpar rimliga kommersiella säkerhetsåtgärder, fysiska, administrativa och tekniska, för att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. ENGO Controls implementerar olika säkerhetsstrategier för att effektivt säkerställa användarens och enhetens datasäkerhet. När det gäller åtkomst till enheten förbehåller ENGO Controls sig algoritmerna som används för att säkerställa dataseparering, åtkomstautentisering, ansökan om auktorisering. När det gäller datakommunikation stöds kommunikationen med säkerhetsalgoritmer och krypteringsprotokoll för överföring samt kryptering av information på kommersiell nivå baserat på dynamiska nycklar. När det gäller databehandling tillämpas strikt filtrering

 och validering av data samt fullständig dataloggrevidering. När det gäller datalagring kommer alla känsliga användaruppgifter att säkert krypteras för lagring. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel, om du tror att säkerheten för ett konto du kan ha hos oss har komprometterats), kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att skicka ett e-postmeddelande till engo@engocontrols.com

Datalagring

Vi behandlar dina personuppgifter under den minimala period som krävs för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en specifik lagkrav kräver att vi behåller uppgifterna under en längre lagringsperiod. Den lämpliga lagringsperioden bestäms baserat på mängden, naturen och känsligheten hos dina personuppgifter, och efter lagringsperiodens slut kommer vi att radera dina personuppgifter. Om vi inte kan göra detta av tekniska skäl kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.

Barns integritet

Skyddet av små barns integritet är särskilt viktigt för oss. Tjänsterna är inte riktade mot personer under tretton (13) år (eller annan ålder som specificeras av tillämplig lag i ditt land/region av bostad) och vi ber dessa personer att inte tillhandahålla oss några personuppgifter. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under tretton (13) år, såvida vi inte först har erhållit samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från personer under tretton (13) år utan samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare, kommer vi att vidta åtgärder för att radera dessa uppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i våra informationspraxis. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig via e-post (till e-postadressen som är kopplad till ditt konto) eller via ett meddelande i mobilapplikationerna innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om våra integritetspraxis.

Kontakta oss

Om du har frågor om våra praxis eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Postadress:

ENGO CONTROLS S.C.

Rolna 4

43-262 Kobielice

Polen

E-post: engo@engocontrols.com